logo

Nâng cao năng suất gấp 5 lần với Trello

Course

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lí công việc, hay bạn mất quá nhiều thời gian cho project nhưng kết quả lại không được như ý muốn thì đây là lúc bạ…

Information

Price

Free

Level

All

Video duration

30m

Audio

English, Russian

Instructors

Provider